Resor

                                

                                Reseansvarig Siv och kassören Alf tar paus i Regnsjö, Hälsingland

 

Styrelsen har beslutat att medlemmar åker med till en avgift om 200 kr där resan kostar

> 1 000 kr, och 50 kr där resan kostar < 1000 kr. Medföljande betalar självkostnadspris (vad vi betalar till researrangören) under förutsättning att plats finns.

Återbud

Om man anmält sig till resa men måste lämna återbud utgår ingen avgift om återbudet sker senast 12 dagar före resan.

Om återbud sker 11-4 dagar före resan är kostnaden 300 kr.

Om återbud sker senare än 4 dagar före resan eller om man uteblir utan återbud är kostnaden resans pris. Undantag kan göras vid olycksfall eller plötslig sjukdom.

Dock utgår ingen avgift om reserv kan resa med.

 

2021 års resor är inställda. Om någon resa dyker upp när smittläget så tillåter kommer information här och i mail.