Information

Du vet väl att vi betalar dina kostnader för studier/kurser hos ABF?

Efter avslutad kurs sänder du kopia på kvittot för kursavgiften och kopia på intyg för avslutad kurs med uppgift om till vilket konto och bank vi ska betala avgiften till

SEKO Tele Stockholmspensionärer

c/o Alf Persson

Simborgarvägen 23

18439 Åkersberga

Information från Fonus vid höstmötet 2014 finns här

Information från Fonus 2016-02-10 finns här

SEKO kortet

Under våren 2012 beslutade förbundsstyrelsen att ett nytt medlemskort kallat SEKO kortet skulle införas och skickas till alla aktiva medlemmar. Med aktiv medlem avses i det här sammanhanget medlemmar som har en anställning eller är arbetssökande. Anledningen till att man valde att göra den begränsningen är kostnaderna för framställningen av kortet samt distributionen (porto).

Medlemmar som har pensionärsmedlemskap beställer SEKO kort åt om/när de hör av sig och önskar ett sådant. Det har flertalet gjort och det fortsätter att komma in önskemål varje vecka.

Den som önskar ett SEKO kort kan ringa medlemsservice på telefon 0770 – 45 79 00 eller mejla till [email protected]. Ange önskemål och personnummer i mailet.

Se även http://www.seko.se/Medlemskap/Om-SEKO-kortet/ på nätet.

 

Sänk dina bolåneräntor

Steg 1

Intresseanmälan

Du visar ditt intresse genom att fylla i intresseanmälan här. Du har inte förbundit dig till något och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan.

Steg 2

Förhandling

Samlas tar med sig intresse- anmälningarna i förhandlingarna med bankerna för att få fram de bästa villkoren för dig och dina kollegor.

Steg 3

Ditt erbjudande

När vi förhandlat färdigt återkommer vi med ett erbjudande om bolån till dig.