Fonus

Fonus är ingen vanlig begravningsbyrå. Unikt för oss är att vi är runt 2400 organisationer som tillsa mmans äger Fonus. Som medlem i en av dessa organisat ioner är du viktig.

Ditt och alla andra medlemmars delägande ger både insyn och möjlighet att påverka Sveriges största begravningsföretag ,och därmed hela branschen.

 

Förmånen 500 kr prisavdrag på begravning registreras/aktiveras före besöket hos Fonuskontoret eller direkt vid första mötet. Det går inte att efter ett avslutat uppdrag åberopa prisavdraget.

Fonus logo500 kr prisavdag på begravning hos Fonus
Som medlem har du 500 kronor lägre kostnad hos Fonus vid begravning och 2 000 kronor avdrag vid köp av gravsten för minst 14 000 kronor. Förmånerna gäller vid beställning av begravning för alla medlemmar, dess make/maka, sambo, barn, barnbarn, syskon, förälder, svärförälder samt mor- och farförälder.
Till formuläret för att aktivera förmånen

 

Besö k fonus.se för att veta mer om hur du ka n skapa trygghet i vardagen.