Rakkryss 2014 1

Bilder från räkkryss 2014-07-08 sid 1